Социални мрежи

Култура без граници » Документи

Документи

Регистрация в търговския регистър

Регистрацията на Сдружение с нестопанска цел „ КУЛТУРА БЕЗ ГРАНИЦИ” в търговския регистър може да бъде видяна тук.

Устав на Сдружение с нестопанска цел „ КУЛТУРА БЕЗ ГРАНИЦИ”

Уставът на Сдружение с нестопанска цел „КУЛТУРА БЕЗ ГРАНИЦИ” може да бъде видян тук.

Заявление за членство

Заявлението за членство, което трябва да попълните, може да изтеглите от тук.