Социални мрежи

Култура без граници » Проекти » Оферта за участие в обученията „Деца с диабет на училище“

Оферта за участие в обученията „Деца с диабет на училище“

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за подпомагане обучителната програма „Деца с диабет на училище”

Банкова сметка за превеждане на сумите е: BG94RZBB91551006959648

Относно: Покана за партньорство в реализацията на инициативата на проф. Мая Константинова – председател на БНСДЕ (Българско национално сдружение по детска енодкринология) и Росица Пандова – председател на СНЦ „Култура без граници“ за обучение на медицинските специалисти от училищата и детските градини в страната под надслов:Диабетът не е болест, а начин на живот! Децата с диабет не са различни.“

Уважаеми господа,

Мисията на СНЦ „Култура без граници“ е интеграция на децата с диабет на всички нива в обществото. Присъствието на деца с диабет в детските градини и училищата обикновено буди страх у педагогическия и медицински персонал. Ние, като организатори на вече започналите обучителни семинари в страната, вярваме, че е необходимо запознаване на обществото с проблема и изграждане на модел на поведение.

Нашите цели са ясни: всички деца с диабет да постигнат желания контрол над кръвната захар и да бъдат предпазвани както от острите усложнения – хипогликемия и диабетна кетоацидоза, така и от хроничните усложнения на диабета. Тези цели са трудно постижими, изискват допълнителни познания и опит, но със съвместните усилия на семейството и обществото, нашите деца с диабет могат и трябва трябва да постигат поставените цели. Децата с диабет не трябва да бъдат дискриминирани и неинтегрирани в училищния социум – напротив, те с нищо не се различават от всяко друго дете, при условие, че диабетът се контролира правилно.

Мисията ни е да докажем, че диабетът не е страшна диагноза, а състояние и начин на живот и децата с диабет не са различни от връстниците си.

След успешния пилотен проект за обучение на медицинските специалисти от училищата и детските градини в София, се доказа, че именно липсата на основни познания от медицинските специалисти и неинформираността на обществото водят до несигурност и страх сред тях. Ние продължaваме обучението на медицинските специалисти в страната, където екип от лекари – лектори, организиран от проф. Мая Константинова и г-жа Росица Пандова, който бихме могли да наподобим с Хвърковата чета на Бенковски, ще продължи да посещава отделни големи и малки градове на страната и да възбужда интерес и съпричастност към децата с диабет и техните проблеми.

Обучението се извърша напълно безплатно за медицинските специалисти.

Цялата обучителната програма е създадена от екипа на проф. Мая Константинова и лекциите са предоставени безвъзмездно от БНСДЕ. Обучителните материали са изготвени под редакцията на проф. Мая Константинова и са осигурени от фирма „Санофи“. На лекторите не се предвижда изплащане на хонорар.

Съпричастността към проблемите на децата с диабет трябва да бъде изразена не само от пряко засегнатите от проблема, медицинските специалисти, фирми доставящи продукти и препарати за диабет, но и от цялото общество на страната ни.

За настоящата инициатива се надяваме на вашата любезна подкрепа, за да сме в състояние да покриваме разходите на участниците, свързани с хотелско настаняване при необходимост, участието в обученията /наем на зала/ и изхранването по време на престоя им. За момента заложените градове за провеждане на обучения в рамките на периода септември – декември са: Бургас, Пловдив, Петрич, Сандански, Симитли, Гоце Делчев, Смолян, Доспат и др., за които чакаме потвърждение за дата. Завършили сме обучения в София, Шумен, Добрич, Казанлък, Русе, Ловеч, Монтана, Велико Търново и Благоевград.

Предвид необходимостта от финансова подкрепа на тази инициатива, се обръщаме към Вас с молба за спонсорство или дарение в размер определен от вас, с които да бъдат осъществени предвидените обучения.

Разходи по провеждане на обученията за периода септември-декември 2016
Подготовка и организиране на обученията.
Изплащане на хонорари на ПР-агентите.
Покриване на хотелското настаняване на лектори и организатори, когато се наложи провеждане на обучението в два последователни дни, изхранване по време на престоя.
Цялостно комуникационно обслужване, включващо:

  • Изготвяне на ресорен списък с журналисти – регионални и национални;
  • Подготовка и разпространение на покани за журналисти преди обученията;
  • Подготовка и разпространение на разширено прессъобщение и факт лист след приключване на обученията;
  • Работа на място на събитията с журналисти;
  • Подготовка на работни теми;
  • Подготовка на интервюта;
  • Пълен медиен мониторинг на отразяването – на събитията.
Административни разходи:

Счетоводно обслужване; изготвяне и отпечатване на материали, транспортни разходи, телефонни и интернет услуги и т.н.

Надяваме се да подкрепите нашите инициативи, които със сигурност ще подобрят качеството на живот и на медицинското обслужване на децата с диабет в цялата страна. Така ще осигурим дружелюбна и приветлива среда за децата, а родителите ще намерят съмишленици в ежедневната борба с контрола на диабета, за което предварително Ви благодаря!

Банкова сметка за превеждане на сумите е: BG94RZBB91551006959648

Предварително изразяваме нашата благодарност за съдействието Ви!

С уважение:

Г-жа Росица Пандова-Йовкова

/Председател на СНЦ „Култура  без граници“/

 

ПРОГРАМА  ЗА КУРСА

 „ПРЕВЕНЦИЯ, ЛЕЧЕНИЕ  И КОНТРОЛ НА ЗАХАРНИЯ ДИАБЕТ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ“

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ РАБОТЕЩИ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

– Откриване на курса

– Що е диабет, типове, причини и принципи на лечение.

– Хипогликемия – най-честото усложнение на инсулиновото лечение:  Причини, признаци и лечение

– Хранителен  режим при захарен диабет – принципи на рационалното хранене.

Практическа работа:

Работа в отделни групи за практическо обучение, последователно придвижване през отделните секции:

  1. гр. – измерване на кръвна глюкоза с глюкомер

2 гр. – Работа с инжектиращи устройства – инсулинови писалки /пен/

3 гр. – Лечение на тежка хипогликемия: – инжекция с  ГлюкаГен

4 гр. – Какво представляват инсулиновата помпа и глюкозния сензор

5 гр. – Растежни криви при момчета и момичета от раждането до 18-годишна възраст: Сравняване на индивидуалните данни с референтни

 Почивка

– Повишена кръвна глюкоза /хипергликемия/ и риск  от диабетна кетоацидоза:  Причини, признаци и какво трябва да се направи?

– Затлъстяване – как да спомогнем за ограничаване на епидемията?

– Изоставане в растежа на височина – как да го установим и какво е необходимо да се направи?

 Закриване на курса.

 

 

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ

 

                                                                                    До

                                                                                    Кмета на Община …..

                                                                                    г-н/г-жа … 

 

Уважаеми г-н Кмете,

Имаме възможност да проведем обучение на медицинския персонал в училищата и детските градини на …………… 2016 г. във вашия град на тема „Деца с диабет на училище“.

От вас бихме желали съдействие за организиране задължителното присъствие на медицинските сестри от детските градини и училищата във вашата община. По желание биха могли да бъдат поканени също педиатри и ендокринолози, които да се запознаят с използването на инсулиновата помпа в ежедневната терапия.

Ние от СНЦ „Култура без граници“ работим в подкрепа на децата с диабет – за тяхната социализация и пълно приемане в училищната среда.

Организираме напълно безплатно обучение за медицинския персонал в училищата и детските градини (по желание и педагози, в чиито класове има деца с диабет и родители от региона на деца с диабет). Лектори са лекари, утвърдени специалисти в областта на детската ендокринология, както и представители на фармацевтичните компании, които работят с инсулинови препарати и продукти. Основните акценти в обучението са острите усложнения на хроничното състояние диабет – хипогликемия и хипергликемия – животоспасяващите незабавни действия, както и компенсацията на диабета по време на извънкласните форми на обучение – зелени училища, екскурзии, пътувания и други. Обучителната програма е създадена от проф. Мая Константинова – председател на БНСДЕ и водещ ендокринолог и диабетолог.

Присъствието на деца с диабет в детските градини и училищата обикновено буди страх у педагогическия и медицинския персонал относно компенсацията на кръвните захари и евнтуалните остри усложнения, предизвикани от диабета – хипогликемия и диабетна кетоацидоза. Поради тези причини те са дискриминирани и неинтегрирани в училищния социум.

Целта е да докажем, че диабетът не е страшна диагноза, а състояние и начин на живот и децата с диабет не са различни от връстниците си.

Надяваме се да подкрепите нашите инициативи, които ще подобрят качеството на медицинското обслужване на децата с диабет и други хронични състояния в повече части на страната ни, ще осигури дружелюбна и приветлива среда за децата, родителите ще намерят съмишленици в ежедневната борба с контрола на диабета, за което предварително Ви благодаря!

Моля, нека да стартираме инициативата в бързи срокове, за да не губим ценно време и да скъсим времето за организация, което и без това е много оскъдно.

С уважение:

Г-жа Росица Пандова-Йовкова

/Председател на СНЦ „Култура  без граници“/