Социални мрежи

Култура без граници » Проекти » Концепция за изграждане на център за превенция и лечение на диабет

Концепция за изграждане на център за превенция и лечение на диабет

 СНЦ „КУЛТУРА БЕЗ ГРАНИЦИ“

„ДИАБЕТЪТ НЕ НИ СПИРА“

Нашето сдружение с нестопанска цел „Култура без граници“ избра за своя кауза и работи по своите инициативи, свързани с подкрепата и модерната терапия на децата и младите хора с диабет и техните семейства. Целта е да внедрим технологичните новости от световната практика за терапия на диабета и у нас и да спомогнем за по-добрата им интеграция  в училищната и работна среда, да им дадем равен старт с всички останали.  В резултат можем да се похвалим, че сме в челните редици в Европа по прилагане на технологичните иновации в полза на диабета.

За да осъществяваме своята дейност ни е необходима Вашата подкрепа!

Бих искала да Ви запозная с част от нашите инициативи и да предложа на вниманието ви концепция за модерен център по превенция и лечение на диабет.

 1. От 2015г СНЦ „Култура без граници“ организира обучения за медицинския персонал в учебните заведения по програмата „Деца с диабет в училище. Дотук сме провели повече от 20 такива, като стартирахме от София, където обучихме 250 медицински специалисти. След това продължихме в градове като Велико Търново, Благоевград, Шумен, Монтана, Русе, Добрич, Ловеч, Петрич, Сандански, Кочериново, Симитли и др. Идеята ни е да обхванем и най-малките селища, за да няма дете, което не може да получи помощ заради незнанието на персонала в училище. Проведохме 5 национални обучителни лагера за деца с диабет, четири национални срещи по иновативно лечение на диабета, както и редица събития, свързани с интеграцията на децата в училищна среда.

Наши лектори са били имена със световно значение –  Милош Козак – създателят на AAPS, Оскар Пиърсън, един от програмистите на Nightscout, д-р Горан Петровски – специалист по „затворени системи“, както и редица видни български имена на лекари от най-висок ранг и иноватори-програмисти.

 1. СНЦ „Култура без граници“ има амбициозната цел да създаде

Национален рехабилитационен и център за превенция от късни усложнения на хора с диабет

В него ще бъдат извършвани както медицински прегледи и лечения, така и рехабилитационни процедури за превенция на късните усложнения на заболяването. Добре е мястото да бъде с минерална вода, да има и басейн.

Ще бъдат ангажирани специалисти от различни области в медицината, свързани със заболявания, които се провокират от основното такова – диабет, както и работа с психолози за намаляване напрежението при диагностициране на заболяването или в неговия ход. Предвиждат се ендокринолози за деца и възрастни, офталмолози, невролози, специалисти диабетно стъпало, нефролози, рехабилитатори, кинезитерапевти, лаборанти.

Процедурите, които ще се извършват са освен всички необходими медицински дейности като прегеди, лечения, така и  масажи, ЛФК, плуване и релакс.

Храненето може да бъде разпределено според нуждите и особеностите на заболяването при различните пациенти – обща кухня за модерно компенсираните диабетици, строго премерена и ограничена по лекарско предписание и безгутенова или безлактознна за алергичните пациенти.

Ще направим и по-плавен и сигурен прехода при преминаване от детска към зряла възраст в медицинското обслужване. Както е известно за децата-диабетици до 18-та им година се грижт детските ендокринолози, а след това те рязко променят своето лечение, попадайки при нов специалист, непознат за тях и незапознат с хода на заболяването им. Затова бихме желали този преход да стане плавен и безболезнен.

Ще заложим на

 • диагностика
 • терапия
 • правилно хранене
 • физическа активност
 • обучение

Такъв център успешно работи във Върнячка баня, Сърбия!

Финансирането би могло да се осъществив три посоки:

 1. По НЗОК;
 2. Подпомогнато от Правителството или МЗ:
 3. Самофинансиране.

Предлагаме в НЗОК да бъдат изискани още две пътеки – едната за обучение по иноватива терапия за лекари и  обучители по помпена терапия и хранене, другата за превенция. От тях всеки пациент ще има правото да се възползва само веднъж годишно. При повторно желание от страна на пациента, всеки следващ престой в центъра е за негова сметка.

Бихме искали в този център да приложим в действие и кабинет по телемедицина за дистанционно наблюдение на кръвните захари на диабетици с възможност за отдалечени корекции в дозировката на инсулина.

Такъв кабинет успешно функционира в Румъния!

Какво е  необходимо?

 1. База данни от пациенти, ползващи отдалеения мониторинг. В България за над 350 човека.
 2. Технически оборудван кабинет с монитори, разделени на полиекрани за дистанциооно наблюдение.
 3. Лекар- специалист за адекватно разчитане на графиките на движението на КЗ
 4. Техническо лице за поддръжка на системата.
 5. Евентуално обучител за работа с технологиите.

Начини  на финансиране – по каса полагащите се прегледи, съдействие от МЗ и  самоучастие на пациенти с годишен абонамент.

По този начин бихме изключили престоя в болница на диабетиците.

Така в извънболнична обстановка хората с диабет веднъж годишно биха получили адекватна и комплексна грижа за своето здраве, както положителни нагласи в следствие на психологическата помощ и обучение в иновативните форми на лечение.

В допълнение към концепцията за този  център диабетиците могат да се лекуват в присъствието на близките си, които отделно биха могли да заплащат допълнително престоя си и евентуалните процедури от релаксиращите терапии.

Надяваме се, че така изложената концепция ще предизвика вниманието Ви и ще дадем нова надежда на всички онези над 500 000 души, страдащи от диабет.

 

С Уважение:

Росица Пандова-Йовкова

Председател на УС на СНЦ „Култура без граници“

GSM: 0888960700

e-mail: r_pandova@abv.bg

 

Гр. София

2019г