Социални мрежи

Култура без граници » Начало

Начало

Сдружение с нестопанска цел „КУЛТУРА БЕЗ ГРАНИЦИ“ е регистрирано с решение №3471/9.12.2004 г. на Благоевградски окръжен съд по фирмено дело 1812/2004 г.

Предметът на дейност на Сдружението е свързан с направленията:  изкуство и култура и здраве и здравеопазване. Мотото на сдружението е „Културата е начин на живот, а здравето  е култура“.
Духът и тялото са в неразривна връзка и затова грижата за цялото е съвместна.

Сдружението цели да съдейства за съхраняване, популяризиране и създаване на трайни ценности във всички сфери на културата и изкуството.

52769453_544919562585094_1412292539502821376_n

Насока в нашата дейност е културното развитие на отделните социални и етнически общности с цел по-пълното им интегриране в общата социална, икономическа и културна среда.

Чрез изготвяне на образователни програми и различни форми на провеждането им в мултикултурна среда целим реализация на представителите на етническите малцинства и популяризиране на тяхното културно наследство.

Приоритет за дейността на организацията обаче  са дейностите по направление здраве и здравеопазване и по-конкретно работата по темата „Деца в здравословен риск“. На дневен ред е диабетът при децата и  проблемите, свързани с пълноценната им социализация. Заедно с това работим за подобряване на контрола над диабета с най-съвременните постижения на медицината и технологиите.

„Медицината днес напредва много бързо, все по-нови и по-усъвършенствани методи гарантират добър контрол над това хронично състояние, ако има нещо, което обаче ни липсва, и то в немалка степен, това е обучението – на децата и техните семейства. Това е и един от начините хората, обществото да разберат, че диабетът не е страшен, не е присъда, а е едно хронично заболяване, което не прави тези деца по-различни от връстниците им.“

13077309_10209432037262321_963849666_n