Социални мрежи

Култура без граници » Здравеопазване

Здравеопазване

Това е кауза, която повече от 10 години защитаваме с дейности, подкрепяни и организирани от СНЦ „Култура без граници“ в сектор „Здраве“. Нашата цел е да помагаме на хората с диабет и да съдействаме за техния пълноценен живот, защото сме убедени в силата на нашето верую „Диабетът не ни спира!“. Работим мотивирано за всеки един от нашите клиенти, знаейки, че всеки е индивидуалност и има свои индивидуални нужди и потребности. За да бъдем в крак с новостите, ние постоянно повишаваме нивото на информираност, търсим и обогатяваме знанията и уменията си в крак с времето.