Социални мрежи

Култура без граници » Документи » Устав на Сдружение с нестопанска цел „ КУЛТУРА БЕЗ ГРАНИЦИ”

Устав на Сдружение с нестопанска цел „ КУЛТУРА БЕЗ ГРАНИЦИ”

Уставът на Сдружение с нестопанска цел „КУЛТУРА БЕЗ ГРАНИЦИ” може да бъде видян тук.