Социални мрежи

Култура без граници » Новини » Кръгла маса в НС за приемане на Национална диабетна програма

Кръгла маса в НС за приемане на Национална диабетна програма

Днес се проведе кръгла маса в НС за приемане на Национална диабетна програма. Темата се тиражира усилено напоследък, тъй като пациентски организации, лекарски съюзи и научни дружества се обединиха в искането за създаването на такава програма – дългосрочна и работеща. Много идеи и предложения се изнесоха, с които всички присъстващи очевидно бяха солидарни. Основното в изказванията беше нуждата от регламентирани и селектирани дейности, които ще допринесат за намаляване на късните усложнения, от една страна, и от друга – профилактика, обучения, реобучения и иновативни терапии. Изказващите се се обединиха около мнението, че работата в екип от лекар, обучител и пациент е най-ефективният подход в терапията. Засегнати бяха и още редица проблеми, които налагат незабаното изработване на Национална диабетна програма. СНЦ „Култура без граници“ изказа становище, че технологиите и иновациите са най-актуалната тема за обучение. Румен Георгиев привлече вниманието на лекари и „братя по съдба“, които проявиха интерес към системите, нар. „изкуствен панкреас“.