Социални мрежи

Култура без граници » Контакти

Контакти

Свържете се с нас:

Искра Христова – председател на СНЦ „Култура без граници“

тел. 0889205637

culture@abv.bg

https://www.facebook.com/culturewithoutbordersBG/

https://www.facebook.com/Обучения-по-иновативно-лечение-на-диабета-185497688517866/?fref=ts

https://www.facebook.com/groups/1022944211075585/

https://www.youtube.com/channel/UCbYmXLeY5L1wkqecx8KIiag